destemstudio wordt geladen

Stem en Spraak, stemcoaching en uitspraakcoaching stemtraining stemtherapie

Verzorgd en verstaanbaar spreken op een natuurlijke manier

Stemcoaching

Wij gaan graag met jou de uitdaging aan om de verschillende mogelijkheden van je stem te ontdekken, om uit je comfortzone te stappen. Werken aan je spreekgedrag is een stap naar professionaliteit. Ben jij iemand die geen genoegen neemt met middelmatigheid in het spreken? Dan is stemcoaching iets voor jou.

Wij begeleiden mensen die hoge eisen stellen aan hun spreekstem: leerkrachten, logopedisten, tolken, podiumkunstenaars, advocaten, …

Als je veel moet praten, is het belangrijk dat je stem prettig aanvoelt voor jezelf en aangenaam klinkt voor de luisteraar.

Je stem is een deel van je lichaam en een belangrijk uitingsmiddel van je zijn. ‘Goed in je vel zitten’ maakt het spreken een stuk gemakkelijker. Maar omgekeerd geeft een beheerst stemgebruik een boost aan je zelfvertrouwen en draagt het bij tot een positieve ontwikkeling van je persoon.

Goed stemgeven is ook ‘je stem verzorgen’. We geven voldoende aandacht aan ‘stemhygiëne’. Onder ‘stemtips’ vind je al wat tips.


stemcoaching


Bij het intakegesprek luisteren we goed naar je persoonlijke vraag, we maken een stemopname en stemanalyse en stellen dan samen een werkplan op.

Hieronder staan voorbeelden van vragen waarmee we aan de slag gaan:

 • ‘Ik wil mijn zenuwen beter kunnen beheersen als ik een groep moet toespreken.’
 • ‘Ik spreek te zacht en word vaak niet gehoord op vergaderingen.’
 • ‘Men zegt mij dat ik te monotoon praat.’
 • ‘Mijn stem klinkt onaangenaam.’
 • ‘Ik wil mensen meer kunnen overtuigen met mijn stem.’
 • ‘Werken met stemmetjes vind ik tof en ik wil hier meer mee doen.’
 • ‘Als ik lang moet spreken krijg ik keelpijn.’

Destemstudio stem en uitspraak

Uitspraakcoaching

De manier waarop je spreekt, heeft een grote invloed op hoe je bij de luisteraar overkomt. Als je leerkracht, politicus, logopedist, presentator, bedrijfsleider, advocaat,… bent, dan verwacht men dat je klaar en duidelijk spreekt, liefst in de standaardtaal en met een juist intonatiepatroon.

uitspraakcoaching


Toch merken we dat velen zich hierover onzeker voelen.

 • ‘Ik spreek te snel en slik vaak woorden en klanken in.’
 • ‘Collega’s vragen mij vaak iets te herhalen omdat ik slordig spreek.’
 • ‘Mijn dialect is sterk aanwezig en stoort mij in mijn werksituatie.’
 • ‘Mijn luisteraars haken af omdat ik te binnensmonds praat.’
 • ‘‘Ik wil graag aan mijn spraak werken omdat ik goed articuleren belangrijk vind.’

Met coaching op maat optimaliseren we je uitspraak zodat je boodschap duidelijk en professioneler overkomt.

Tijdens onze individuele werksessies, leer je op een natuurlijke manier verstaanbaar en verzorgd te spreken. We hechten aandacht aan de uitspraak van medeklinkers, klinkers en tweeklanken. Ook de assimilatieregels komen aan bod.

In de praktijk overlappen uitspraakcoaching en stemcoaching elkaar vaak. Spreken is immers een holistisch gegeven. Om mooie klanken te vormen is een goede stemplaatsing vereist en om je stem niet onnodig te belasten moet je je articulatie verzorgen.


Destemstudio stem en uitspraak

Stemtherapie

Iedereen kan stemproblemen krijgen. Gelukkig kan aan elk stemprobleem gewerkt worden.

Wat zijn stemklachten en wanneer zoek je hulp?

Voorbeelden van stemklachten zijn :

 • keelpijn na spreken
 • heesheid of ruw stemgeluid
 • stemvermoeidheid
 • kortademigheid
 • stembreuken
 • tremor
 • wegvallen van de stem
 • veel kuchen en keelschrapen
 • vaak een droge mond
 • te zwak volume
 • beperkt bereik
 • onstabiele stem
stemklachten keelpijn

Een aanslepende verkoudheid kan het begin van stemproblemen zijn. Maar ook vermoeidheid, stress, hormonale veranderingen, te grote stembelasting bij bv. lesgeven, allergieën, enz. kunnen de stem negatief beïnvloeden.

Bij stemklachten contacteer je eerst een NKO-arts. Deze kan uitmaken of het om een organisch of een functioneel stemprobleem gaat of een combinatie van beide. Bij organische stemstoornissen ziet de NKO-arts een afwijking t.h.v. de stembanden (bv. stembandcyste).

Het stemprobleem kan ook het gevolg zijn van een verkeerd stemgebruik of stemmisbruik ( bv. te veel en te luid praten). Dit kan leiden tot een organische afwijking (bv. stembandknobbels).

Na de juiste diagnose door de NKO-arts en een logopedisch onderzoek kan de stemtherapie starten. We werken voor iedereen een individueel behandelingsplan uit waarbij we stemtechnieken aanleren die bij jou effect hebben. Dat is telkens weer een boeiende ontdekkingstocht.

We geven haalbare tips om je stem op een gezonde manier te gebruiken. Wist je dat 1,5 liter water per dag drinken je stem echt kan verbeteren? En dat fluisteren absoluut af te raden is? Kijk even naar ‘stemtips’’ op deze website.

fluisteren
stress
TOP