destemstudio wordt geladen

Praktische afspraken

Onze Werkwijze

Een eerste afspraak maken kan telefonisch of via mail. Deze gegevens vindt u bij ‘contact’. Of u kan gebruik maken van de Whats App knop.

We starten steeds met een intakegesprek. Hier bekijken we wat de precieze vraag is en bepalen we welke tests er moeten afgenomen worden. Wanneer kinderen therapie zullen volgen, verwachten we dat één van de ouders of beiden aanwezig zijn bij dit gesprek.

Daarna volgt het logopedisch stem- en/of spraakonderzoek. Afhankelijk van de aard van de vraag volgt dit aansluitend op het intakegesprek. Hierbij worden audio-opnames gemaakt en wordt er een vragenlijst ingevuld.

Na het onderzoek maken wij een logopedisch verslag op. Dit bespreken we met u en we leggen uit wat de therapie zal inhouden. Het logopedisch verslag heb je nodig voor een aanvraag tot tussenkomst in de kosten via de mutualiteit. Daarna starten we de eigenlijke behandeling.

Terugbetaling

Voor tal van stoornissen is er een gedeeltelijke tussenkomst door ofwel het RIZIV ofwel de aanvullende verzekering.

Bij het eerste contact zullen wij meer info geven over de terugbetalingsmogelijkheden in uw specifieke situatie. Wij zullen u helpen bij de administratieve aanvraag van de terugbetaling.

de verplichte ziekteverzekering ( het Riziv)

Om in aanmerking te komen voor tussenkomst in de kosten via de verplichte ziekteverzekering moet u voldoen aan een aantal voorwaarden ( bepaalde testresultaten) en dient u vier documenten bij het ziekenfonds binnen te brengen.

1. Voorschrift voor een logopedisch bilan/onderzoek:
Dit voorschrift kan worden voorgeschreven door de huisarts of één van de volgende specialisten: KNO-arts, kinderarts, neuroloog.

2. Het logopedisch bilan/verslag:
Dit verslag ontvangt u na het logopedisch onderzoek. Hierin vindt u de resultaten van de tests, uitgevoerd door de logopedist, een motivering voor de therapie en een samenvatting van wat de behandeling zal inhouden.

3. Voorschrift voor logopedische therapie:
Op basis van het logopedisch bilan kan de arts een voorschrift uitschrijven voor logopedische therapie. Dit kan enkel door een geneesheer- specialist (neuroloog, kinderarts, KNO-arts, orthodont)

4. Het aanvraagformulier:
Dit formulier ontvangt u van de logopedist. Hierop plakt u een kleefbriefje van de mutualiteit en zet u datum en handtekening. Uw ziekenfonds stuurt u een bericht over de beslissing. Als uw aanvraag is goedgekeurd, hebt u recht op de terugbetalingstarieven.

de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds

Indien u niet voldoet aan de voorwaarden voor terugbetaling via de verplichte verzekering, kan u gebruik maken van de aanvullende verzekering. Het bedrag en het aantal sessies dat wordt terugbetaald, is afhankelijk per regio en per ziekenfonds. Voor meer informatie betreffende deze terugbetalingen kunnen jullie terecht bij je logopediste of bij je eigen ziekenfonds.

Tarieven

Wij zijn geconventioneerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven sinds 01/01/2024 voor cliënten die om medische redenen logopedie volgen.

Overzicht tarieven

Prestatie Honorarium Remgeld bij tussenkomst via de verplichte verzekering*
Sessie van 30 minuten € 36,14 € 5,50
Sessie van 60 minuten € 72,59 € 11,00
Bilan zitting (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag) € 42,75 (per half uur onderzoek) € 7,5
Evolutiebilan € 51,50 € 11,00

 

*Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering kunnen zeer verschillend zijn van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om de voorwaarden van de aanvullende verzekering te kennen kan u terecht bij uw logopediste of bij uw eigen ziekenfonds.

Voor stem- en spraakcoaching in functie van optimalisatie is er geen tussenkomst van de mutualiteit mogelijk.

Annuleren

Afspraken afmelden kan telefonisch, per SMS, via WhatsApp of per mail. We vragen u minstens 48 uur op voorhand te annuleren. Zo hebben wij voldoende tijd om anderen te contacteren om uw plaats in te nemen. Anders zijn wij genoodzaakt het volledige honorarium aan te rekenen.

Voor een gunstig therapieverloop is het van belang dat u regelmatig aanwezig bent. Tracht daarom afwezigheden te voorkomen of te bespreken met de behandelende logopediste. Zo kunnen we samen zoeken naar een werktraject dat voor iedereen zinvol en haalbaar is.

Praktische afspraken voor een groepssessie

 

Een eerste verkennend gesprek maken kan telefonisch of via mail. Deze gegevens vindt u bij ‘contact’. Of u kan gebruik maken van de Whats App knop.

Daarna maken wij een offerte op maat. We maken daarbij duidelijke afspraken over de grootte van de groepen en de frequentie en duur van de stemtraining. In overleg bepalen we de data en de locatie.

Na afloop van de workshop ontvangt u onze factuur. U wordt verzocht deze te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst. De StemStudio is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW is niet toepasselijk.

TOP